Để hỗ trợ Quý khách dễ dàng tạo đơn hàng, rút gắn thời gian tạo đơn và có những trải nghiệm tiện ích với dịch vụ 247 . Từ tháng 10 năm 2017, 247 giới thiệu đến Quý khách tính năng tạo đơn hàng mới trên trang quản lý đơn hàng

Gọi ngay:=> 0983 819 568

Với tính năng mới này, Quý khách tiết kiệm được 30% thời gian tạo đơn, trải nghiệm giao diện tạo đơn thân thiện, thao tác dễ dàng, tự động lưu và nhận diện địa chỉ kho hàng của người gửi, người nhận.
Để chuyển đổi sang tính năng mới, Quý khách thực hiện theo các bước sau:

  • Giao hàng tới người nhận: Nhập thông tin số điện thoại, tự động gợi ý địa chỉ nhận hàng theo quận huyện/tỉnh – thành phố
  • Lấy hàng gửi tại: Thông tin địa chỉ kho hàng được cập nhật tự động theo địa chỉ kho khi đăng ký tài khoản mới hoặc địa chỉ khi cấu hình kho
  • Hàng hóa, dịch vụ: Nhập thông tin hàng hóa gửi và lựa chọn hình thức vận chuyển tương ứng

Bài viết: 

  • Tạo đơn điện tử tại Chuyển phát 247
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh tiết kiệm
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh

Call Now Button